תרומה כספית

 

העברה בנקאית לחשבון אקסיוס השקעות חברתיות בע"מ (חל"צ)

אקסיוס השקעות חברתיות בע"מ (חל"צ)
מזרחי טפחות מרכז הכרמל חיפה סניף 449
מספר חשבון: 251376
מספר זה"ב: IL20-0204-0000-0251-376

שליחת המחאה לפקודת אקסיוס השקעות חברתיות בע"מ (חל"צ), לכתובת

אקסיוס השקעות חברתיות בע"מ (חל"צ)
הזמיר 46/21
נהריה, 2226045

מודים לכם ומעריכים מאוד את תרומתכם למען הקהילה.
מצורף דף קשר להוספת הערות שבו אתם יכולים לציין אם ברצונכם להישאר בעילום שם כך שנרשום "תורמים בעילום שם" בספר החשבונות של אקסיוס