המגזרים בארץ ובעולם

סוגי הסקטורים הכלכליים, והכלכלה החברתית של המגזר הרביעי

המגזר הראשון

("המגזר הציבורי") זהו המגזר הידוע ובעל ההשפעה הגדולה ביותר. הוא למעשה הגוף המרכזי שמספק שירותים לאזרחים על ידי המדינה והרשויות המקומיות. השירותים הם חינוך, ביטחון, בריאות ורווחה, משטרה, צבא, תברואה ועוד. המימון לפעילויות האלו נעשה על ידי גביית מיסים כמו מס הכנסה, מע"מ, בלו, ארנונה ואגרות למיניהן.

המגזר השני

("המגזר העסקי") זהו מגזר החברות והעסקים שלא בשליטה ממשלתית הפועלים למטרות רווח. יש תלות בין המגזר העסקי והצרכנים. ככל שאנו צורכים יותר, כך עולה הרווחיות של המגזר העסקי. התחרות קשה, והחברות נלחמות על כל כיס, ולכן הן מאוד יצירתיות, מתוחכמות ויעילות. המימון למגזר זה נעשה בדרך כלל על ידי מימון פרטי, על ידי הנפקת מניות ואגרות חוב לציבור או למוסדיים, ועל ידי הלוואות למימון שוטף לעסקים. הרווחים המצטברים חוזרים לחברה, לצורך תשלום משכורות לעובדים, השקעה בתשתיות ובתשומות, חלוקת רווחים לבעלי החברה (כולל בעלי מניות שלה), והחזרי חובות.

המגזר השלישי

("עמותות") כולל ארגונים ומוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר), הנקראים בדרך כלל עמותות. העמותות ממלאות תפקיד חשוב מאוד, כיון שהן מנסות לגשר פערים בין מה שהמדינה מספקת, לבין הצרכים בשטח. בארץ רשומות כ-30 אלף עמותות, מתוכן כ-15 אלף עמותות פעילות. רוב העמותות פועלות בשכונות או בערים, ומעניקות תמיכה לנזקקים. ישנן עמותות גדולות שמוכרות בכל הארץ, כמו "יד שרה" או "לתת", וכאלו שהגיעו למימדים עצומים כמו "האגודה למען המלחמה בסרטן" או "האגודה למען החייל".
המימון לעמותות נעשה ע"י תרומות, מענקים ממשרדי הממשלה השונים לפי סיווג הפעילות, וע"י פעילות שטח של מתנדבים.

המגזר הרביעי

('חל"צ') הוא שילוב בין המגזר העסקי הפרטי לבין המגזר השלישי, בגישה של כלכלה חברתית. זהו מגזר חדש יחסית בישראל. המאפיין הבולט של ארגוני המגזר הרביעי הוא שהם משלבים מטרות חברתיות וסביבתיות עם גישה עסקית. גוף במגזר הרביעי משלב את היעילות הניהולית השיווקית והביצועית של המגזר העסקי, עם תחושת המכוונות של המגזר השלישי. כמו כל מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח), ארגוני המגזר הרביעי יכולים לפעול במגוון רחב של משימות חברתיות. כמו במגזר העסקי, ארגוני מגזר רביעי יכולים להפיק מגוון רחב של מוצרים ושירותים מועילים ויצירתיים, המשפרים את איכות החיים של הצרכנים, ליצור מקומות עבודה ולתרום לכלכלה. מטרת המגזר הרביעי אינה הפקת רווחים לבעלים, אלא הפקת רווח סביר לצורך יצירת יציבות כלכלית לארגון, תוך מתן תועלת בעלת ערך מוסף לקהילה. מבחינה חוקית הארגון הוא מלכ"ר, מה שמונע שימוש ברווחים על ידי הבעלים.