דבר מייסד אקסיוס

אני זוכר את הרגע שבו חשבתי על הקמת "אקסיוס – Axios"

אקסיוס הוקמה מתוך הבנה שהדרך לשיפור פני החברה הישראלית צריכה להגיע מתוך הקהילה עצמה, על ידי השקעה מתמשכת בחזון ארוך טווח תוך חיזוק העסקים והחברה כאחד.מאור, יו"ר אקסיוס

החזון האישי שלי הוא שכל משפחה בישראל תוכל לחיות את החיים שלה בצורה בריאה פיננסית. כלומר, שלא תהיה תלויה במקור הכנסה יחיד ולא תימצא בחובות. משפחה כזאת תוכל להקדיש את זמנה לתרומה למען הקהילה או לחילופין להוציא את העודפים הפיננסים שלה לפי ראות עיניה.

בחזוני אני רואה את הקהילה הישראלית כקהילה חזקה פיננסית ובריאה אשר מנהלת חיים עצמאים. אם רוב המשפחות יחנכו את ילדיהם לאורח חיים לא בזבזני ולהשקעה בחברה, אז גם המערכות השונות במשק יושפעו מכך לחיוב ויהפכו יעילות יותר. כאשר לאזרחים תהיה יותר איתנות פיננסית הם יזדקקו לפחות תמיכה ממשלתית וכך גם ההוצאה הציבורית לתמיכות תפחת. כך גם נוביל את המדינה ואת אזרחיה אל עתיד טוב יותר.

ברצוני להודות לצוות שלי אשר נרתם לקידום מטרה זו, תודה רבה חברים.

מאור זלוצבר