בעלי תפקידים

איליה – (ראש וועדת ביקורת)

איליה הוא איש משפחה, חותר לעצמאות כלכלית, משקיע פאסיבי כמעט עשור בשוק ההון ומאמין גדול בהתייעלות בהתנהגות יום יומית אך לא מאמין בסגפנות.